NEWS

Weihnachten geschlossen

Mosaici Donà Murano Weihnachten Geschlossen

FABRIK: vom 27. Dezember 2022 bis zum 5. Januar 2023 geschlossen.

GESCHÄFT:  am 24. Dezember 2022 und am 31. Dezember 2022 und vom 2. Januar 2023 bis zum 4. Januar 2023 geschlossen.